پاساژ رضا بورس لوازم سنگین است و در کوچه آذرطوس نبش کوچه اشراقی واقع شده

پاساژ رضا

پاساژ رضا دیگه کم کم داره بیست ساله میشه ، این ملک قبل از اینکه پاساژ بشه پارکینگ عمومی ماشین بود ، تا اینکه آقای سماواتیان که یکی از پاساژ ساز های معروف چراغ برق هستش زمین رو خرید و پاساژ رضا رو ساخت. قیمت یه مغازه روزهای اول بین ده تا سی میلیون بود و اون سال خیلی ها مغازه دار شدن.

درحال بارگذاری

تهران ، مرکز شهر ، خیابان امیر کبیر ، کوچه آذرطوس ، پاساژ رضا

اطلاعات طبقات و فروشگاه ها

اتوبوس ، کامیون

قطب مهم بازار لوازم سنگین

این پاساژ دو دهه پیش ساخته شده و اون زمان سیستم های تهویه مرکزی مرسوم نبود ، اگر بهش فکر میشد دیگه این منظره هر مغازه یه کولر گازی رو نمیدیدیم..

پاساژ رضا دوتا درب ورودی داره ،  دو تا آسانسور داخلی و یک آسانسور شیشه ای که بعدها به وسط پاساژ اضافه شده ، پارکینگ نداره و سرویس های بهداشتی طبقه آخر مختص فروشگاه ها هستش